"Smilefjes" til Mattemaur :-)


Mattemaur får positive skussmål etter at 1.-4.trinn har hatt "spilldag" :-). Elevene må tegne, skrive og fortelle om dagen, og her får vi høre om gode opplevelser! Denne flotte gutten er glad for at de får røre på seg, for at flere kan spille sammen og at her råder "tap og vinn med samme sinn" :-).

Hovedsaker
Nyeste innlegg
Følg Oss!
  • Facebook Classic
  • Instagram App Icon