4.klassinger øver på gangetabellen :-)

Disse flotte 4.klassingene tar gjerne en stafett mens de øver på automatisering av gangetabellen! Mattemaur får gode skussmål, og elevene gir uttrykk for at dette er en artig måte å jobbe med matematikk på.

Mattemaur-spillene er nivådelte, noe som gjør at elevene kan være med å velge passende oppgavetyper. Hvilke oppgaver greier de å løse helt alene, og hvilke oppgaver greier de å løse med litt hjelp eller i samarbeid med andre? Elevene har gode forslag til hvordan en stafett med ulike hinder kan gjennomføres :-)

Tusen takk til denne positive gjengen for at de gjerne stiller opp på Maurstafett!

Klar, ferdig, GÅ!

Det samarbeides godt om oppgavene :-)

Hovedsaker
Nyeste innlegg
Følg Oss!
  • Facebook Classic
  • Instagram App Icon