Hinderløype med Mattemaur i gymsal :-)


Mattemaur kan fint brukes i gymsal kombinert med fysisk aktivitet! Lag en hinderløype eller legg til rette for andre aktiviteter som både motiverer barna og gir trening i grunnleggende motoriske ferdigheter. Her er elevene delt inn i to lag, et lag med 1.klassinger og et lag med 3.klassinger. De får matematikkoppgaver tilpasset sitt nivå siden Mattemaur har nivådelte spill som gir trening i de fire regneartene.

Brettene plasseres i startområdet, og brikkene legges ut halvveis i hinderløypa. På klarsignal starter en fra hvert lag. De plukker opp en brikke underveis og tar den med seg tilbake for å plassere den på brettet. Deretter går turen til nestemann. Om det av ulike årsaker ikke egner seg med en stafett, kan barna leke seg gjennom løypa på egen hånd, eller de kan løpe to og to for å fokusere mer på samarbeid.

Vi har svært gode opplevelser med bruk av Mattemaur i gymsal :-)

Hovedsaker
Nyeste innlegg
Følg Oss!
  • Facebook Classic
  • Instagram App Icon